Radiaesthesie-nl

 

Juist afgestelde resultaten van de Lecherleitung leiden tot, dat de afstand tussen de ladder-banen steeds klein is in verhouding tot de betreffende ontvangen golflengte is.

Dit als basis verlopen de geleiders van de H3 verschillend van de Lecherantenne in korte afstand parallel.

Een kwaliteit schakelaar laat moeiteloos onderscheiden tussen “induktiev” “halfgelijdend” en “kapacitief” aankoppelingen.

Met de polariteit-schakelaar met zijn ingebouwde magneten kan links- of rechtsdraaiende stralingen van linieer gepoolde worden onderschijden.

Onder Lecherleitung (Lecherladder) wordt een parallel geleider systeem verstaan, dat al door Heinrich Hertz voor het afstemmen van de lengte van elektro-magnetische golf gebruikt werd

en aan de eer van Ernst Lecher genoemd is. Uitgaande van het fysisch verschijnsel, dat hoogfrequente elektromagnetsche golven in een kortgesloten 2 draad-geleiding golven vormen,

eigent zich de Lechergeleider als resonator tot het afstemmen van golflengten. Aan een metaal beugel (zie afbeelding) word het magnetische aandeel kortgesloten, dus op nul gereduceerd.

Het magneetveld vormt zich achter de beugel een sinus uit en word in een afstand van de halve golflengte weer het nulpunt halen.

Wordt precies op deze een tweede metaal-beugel geplaatst, kan zich de elektro-magnetische golflengte uitbreiden; of het komt tot kortsluiting en een resonantie in dit systeem is niet mogelijk .

In het oude opgebouwde proef exemplaar wordt de elektro-magnetische golflengte met een Geislerrohre (lichtstofbuis=neonlamp) op de draden eerst na gewezen, bevestigd.

Men heeft kennelijk met extreem hoge veldsterkte gewerkt.

Word het beschreven experiment op vergelijkbare wijze vandaag zonder bescherming herhaald (afgeschermd labor) , bestaat het gevaar,

dat als gevolg van de elektro-magnetische stralingen grote schade en storingen in het (radio-funk=vonk) verkeer kunnen optreden

In de radiaesthesie wordt het lechersysteem voor het eerst beschreven door Dobler en later in praktische vorm door Reinhard Schneider ingevoerd