H3-Antenne-nl

 

De H3-antenne is het beste afstembare special-instrument voor radiaesthetisch werkende geneeskundigen, geobiologen, en geomanten  

Zij werd door fa. HPC samen met H. Ludeling ontwikkelt

De bevindingen van het gezamenlijk onderzoek en onderwijs met prof. Eike Hensch leide tot verder ontwikkeling R. Schneiders's Lecherantenne.

Golflengte gerechtvaardigde fijne energieën

Met de H3-Antenne worden radiaesthetische waarneembare stralingsvelden precies aangegeven.  

Golflengte gerechtvaardige fijne energieën, Het hart van de konstructie, de luchtlechergeleider(Lecherantenne), veranderd de stralingen in staande golven om.

<2>-Met de inductieve schuiver worden golflengte direct metrisch afgelesen.

De skalering werd onder labor omstandigheden gekalibreert.

Schakelen inplaats van om te bouwen

De stralingen laten zich gemakkelijk en betrouwbaar door de betreffende schakelaar naar zijn kwaliteitenH3-onderdelen

<1>-induktiv (magnetisch/lichaams niveau)

-kapazitiv (elektrisch/mentaal niveau )

-half geleidend (spirituelle niveau)

<3>-Polarisation (rechts-, links- draaiend of unipolar ) onderscheiden.

<4>-Onbelastbaar gebruiken door zorgvuldige uitgezochte matrialen is de technische en ergonomische kwaliteit van de H3-antenne geoptimaliseerd.

Effectieve balans tussen geleidbaarheid om de gevoeligheid te verhogen en demping ter bescherming van de eigen mentale energieën.

De werking van de H3-antenne  

Het natuurkundig princiepe van de Lechergeleider

De kern van H3-antenne is het parallelle geleider systeem, naar de Oostenrijkse natuurkundige Ernst Lecher.

Hier gaat men ervan uit, dat op de ene geleider een elektromagnetische golf vooruit beweegt en op de tweede paralelle geleider weer terug loopt.

De golfbeweging van de opgaande golf, overlapt zich met de golfbeweging van de terugkomende golf. Uit het resultaat van deze overlapping ontstaat een zo genoemde staande golf,

die steeds aan op de zelfde plaats in het systeem trillings buik (Maxima) en een trillings knoop (Minima - Nulpunt) maakt.

Uit de afstand van deze knopen laat zich de golflengtehelft van de heen en terug kerende golf bepalen.

Met de interaktive grafiek kunt u het samenspel zelf uitproberen.  klik

Met de instelling "Induktiv" en "Kapazitiv" kan men de verschuiving zien van ¼ van de golflengte.

Het wordt door observatie van de staande golf(stehende welle) duidelijk, zich aan de knooppunten probleemloos door kortsluiting van de energien, middels de schuiver positioneren laat schieberpositionen

De staande golf word hier door  niet door beinvloed. Zou men de schuiver om 1 millimeter verschuiven valt de Energie op de Antenne in elkaar  en een goede ontvangst van deze golf wordt niet meer bereikt.

Op deze wijze filtert de antenne de gewenste (ingestelde) signaal van de ongewenste (niet ingestelde signalen) en maakt hiermee een natuurlijk werkzame afscheiding,

die bij de beoordeling en de interpretatie van stralings invloeden een grote ondersteuning en hulpmiddel is.