Geobiologie

Geobiologie 

geo de leer van de aarde,  bio het leven,   logie de kennis,  wijsheid  het-onderzoek

Mensen zijn in natuur(genees)kundige zin open systemen, die verschillend op prikkels reageren

Deze reaktie 's zijn het produkt van individuele wissel betrekkingen met de omgeving, die niet volledig aan een standaard  onderworpen zijn.

Persoonlijk onderzoek met hulp van de psychodynamischen Radiaesthesie aan mensen in zijn eigen opgebouwde omgeving leiden tot meer tref-zekerheid

In de bouwbiologie waar de gemiddelde laboratorium- en statistische kennis word gehanteerd, is het huis of de woning (de onmiddelijk persoonlijke omgeving) de derde huid.

 

Lees meer: Geobiologie